Rada Osiedla Nad Nerem

Chocianowice, Łaskowice, Łódź

Ciekawostki

• Na terenie naszego osiedla istnieje kilkanaście stanowisk archeologicznych, a ślady osadnictwa wzdłuż rzeki Ner sięgają dziesiątego tysiąclecia przed naszą erą.

• Czy wiesz, że dawno temu Osiedle nad Nerem nosiło nazwę Chropy? Kasztelania Chropy była kiedyś własnością książęcą.

• Prześledziliśmy pochodzenie nazwy rzeki Ner oraz nazw miejscowości: Charzew, Chocianowice, Łaskowice i Lublinek.

• 24 lutego 1863 roku w jednej z największych bitew powstania styczniowego polegli pod Dobrą małżonkowie Maria i Konstanty Piotrowicz - nauczyciel z Chocianowic.

• Krawiec, Poros, Brych, Ciupa, Kopacz, Broda, Fonek, Hyla, to najczęściej występujące nazwiska w Chocianowicach w XIX i na początku XX wieku. Zaglądamy do ksiąg metrykalnych - osób urodzonych w Chocianowicach (1817-1918), kościoła pod wezwaniem Świętego Mateusza w Pabianicach.

• W 1903 roku Maksymilian Baruch tak pisał o pochodzeniu Mikołaja Kopernika ze wsi Łaskowic.

• Na stronie Biblioteki Kongresu w Waszyngtonie (USA) udostępniony został skan podpisanej przez uczniów i opiekunów szkoły powszechnej w Chocianowicach w 1926 r. Deklaracji o Przyjaźni dla Stanów Zjednoczonych.

• Przed II wojną światową istniała w Chocianowicach szkoła powszechna do której uczęszczały dzieci zamieszkałe w okolicznych wsiach. Zobacz archiwalne fotografie uczniów i nauczycieli tej szkoły.

• Krwawy finał przedwojennej zabawy strażackiej w Łaskowicach. Jeden z gości zabity, drugi ciężko ranny.

• Przy ulicy Chocianowickiej 159, na skrzyżowaniu z drogą na Charzew stoi od kilkudziesięciu lat krzyż za ojczyznę ufundowany przez państwa Mariannę i Józefa Góreckich.

• Historia kapliczki w Łaskowicach spisana przez Ks. Andrzeja Chmieleckiego.

• W czasie II wojny światowej, pomiędzy Chocianowicami a Łaskowicami, Niemcy wybudowali baterię przeciwlotniczą i schron do ochrony lotniska Lublinek.

• Tajemnica listu w butelce i wojenna historia czterech braci z Łaskowic oraz ich matki Katarzyny.

• Osada karczmarska Chocianowiczki (małe Chocianowice) wzięła swą nazwę od pobliskiej wsi.

• Rodzina twórcy amerykańskiego rakietowego systemu Patriot miaszkała nad Nerem. Mieczysław Starostecki - ostatni właściciel majątku Charzew.

• Jak majątkiem Charzew wielokrotnie handlowano czyli nielegalne poletka Pana Pokrzywy.

• 13 czerwca 1987 roku osiedle Nad Nerem odwiedził Ojciec Święty Jan Paweł II. Na płycie lotniska Lublinek czekało na Niego 700 tysięcy wiernych.

• W 2010 roku uczniowie Szkoły Podstawowej nr 143 w Łodzi napisali wiersze i narysowali rysunki na temat okolic naszego osiedla.

© Copyright 2019 Rada Osiedla Nad Nerem.