Rada Osiedla Nad Nerem

Chocianowice, Łaskowice, Łódź

Krzyż za Ojczyznę na byłej nieruchomości Marianny i Józefa Góreckich

"Boże, coś Polskę przez tak liczne wieki
Otaczał blaskiem potęgi i chwały,
Coś ją osłaniał tarczą swej opieki
Od nieszczęść, które przygnębić ją miały,
Przed Twe ołtarze zanosim błaganie:
Ojczyznę wolną pobłogosław, Panie!
"

Przy ulicy Chocianowickiej 159, na skrzyżowaniu z drogą na Charzew stoi od kilkudziesięciu lat kamienny krzyż ufundowany przez państwa Mariannę (rodzice: Tomasz i Marianna Stasiak) i Józefa (rodzice: Walenty i Marianna Dzwonnik) Góreckich. Napis "Błogosław Boże Ojczyźnie Naszej", nawiązuje do rocznicy odzyskania niepodległości Polski i został wzniesiony w jedną z rocznic obchodzonych 11 listopada. Włościańska rodzina państwa Góreckich była właścicielem 9 ha ziemi w Chocianowicach, a wspomniany krzyż wzniesiony został na należącej do nich wówczas nieruchomości oznaczonej numerem 159. Przed II wojną swiatową współwłaścicielką tej nieruchomości była również siostra Józefa Góreckiego - Janina z Góreckich Macuda, która otrzymała od Marianny i Józefa Góreckich tzw. "spłatę rodzinną" w wysokości 4000 tys. zł i pięcioletniej krowy. Pozostali dwaj bracia Józefa Góreckiego: Władysław i Wacław wówczas już nie żyli.Wizualnie obelisk przypomina nagrobek powstańców styczniowych, małżonków Marii i Konstantego Piotrowicza - nauczyciela z Chocianowic, poległych pod Dobrą 24 lutego 1863 roku w jednej z największych bitew tego powstania.

© Copyright 2019 Rada Osiedla Nad Nerem.