Rada Osiedla Nad Nerem

Chocianowice, Łaskowice, Łódź

Deklaracja uczniów szkoły powszechnej w Chocianowicach o Przyjaźni dla Stanów Zjednoczonych (1926)

Na stronie Biblioteki Kongresu w Waszyngtonie (USA) udostępniony został skan podpisanej przez uczniów i opiekunów szkoły powszechnej w Chocianowicach w 1926 r. Deklaracji o Podziwie i Przyjaźni dla Stanów Zjednoczonych.

Opiekunowie szkoły powszechnej w Chocianowicach, których podpisy widnieją pod deklaracją w rocznicę 150-lecia uzyskania niepodległości przez Stany Zjednoczone, to opiekun: A. Pycio i kierownik: L. Lewicka oraz uczniowie: W. Kaczorowski, F. Śledź, Stanisława Siewier, J. Post, J. Górecka, W. Kmin, M. Dzwonnik, R. Musiał, W. Adamek, J. Wentel, A. Knop, W. Wyrwe, J. Zajda, Z. Szczesio, M. Kania, H. Luter, C. Prenda, J. Rabiega, S. Gos, Janina Pycio, Pelagia Pycio, Helena Kmin, J. Urban, Edward Okrojek, Wacław Macuda, Wacław Pewca, Józef Pietrasik, Otto Hoppe, Stanisław Poros, Władysław Modranka, Leon Guz, Roman Poros, E. Kirsz, Wacław Kuczewski, Bronisław Przewus, R. Kaczorowski, Z. Siewier, K. Skotnicka, Cz. Pycio, M. Kmin, Z. Wypych, B. Szczesio.

Wykonane w późniejszych latach fotografie szkolne uwieczniły część uczniów podpisanych pod tym dokumentem oraz ich nauczucieli.

© Copyright 2019 Rada Osiedla Nad Nerem.