Rada Osiedla Nad Nerem

Chocianowice, Łaskowice, Łódź

Etymologia nazw miejscowości

Ner = Nur. Nazwa rzeki wywodzi się prawdopodobnie z prabałtosłowiańskiego rdzenia *nur / *nyr („mokry, wilgotny”).

Charzew = Chorzew = Chory, albo prasłowiańskie chory funkcjonowało w podwójnej postaci chor-||char-, albo zapisy Char- należy uznać za germanizacyjne, gdzie polskie o zastępowano a. Wówczas nazwa miejscowości Charzew może posiadać swój źródłosłów w podstawie "Chory" (tam gdzie ludzie kiedyś chorowali - prawdopodobnie na cholerę).
lub
Charzew = Zachariasz, w takiej sytuacji nazwa miejscowości z młynem wywodzi się od imienia Zachariasz, którego zdrobniała forma brzmiała w średniowieczu Charz. Wówczas nazwa ta została utworzona od imienia założyciela osady z przyrostkiem -ew.

Chocianowice = ród Chocana, albo grunta przez ten ród uprawiane. W dobie piastowskiej nazwy te oznaczały ludzi stanu niewolnego, osady służebne. Przyrostek -ice należy do nazw topograficznych, ponieważ określa mieszkańców według charakteru zamieszkanego miejsca.

Łaskowice = łaz, czyli miejsce lub grunt uprawny powstały w wyniku wykarczowania i wypalania lasu w pierwotnej gospodarce wypaleniskowo-żarowej. Łaz-sko oznacza siedlisko leżące na łazach. Przyrostek -ice określa mieszkańców według charakteru zamieszkanego miejsca.

Lublinek = Lubliner. Las rozdzielający grunty wsi Chocianowice i Łaskowice od gruntów wsi Retkinia nabył w 1869 żydowski spekulant nazwiskiem Lubliner. Dokonał on wycinki najwartościowszego drzewostanu, a wylesiony grunt sprzedał chętnym rolnikom z okolicy. Od jego nazwiska osada zostaje nazwana Lublinkiem.

© Copyright 2019 Rada Osiedla Nad Nerem.