Rada Osiedla Nad Nerem

Chocianowice, Łaskowice, Łódź

Chocianowiczki

Chocianowiczki, czyli małe Chocianowice, były dawną osadą karczmarską, istniejącą prawdopodobnie od końca XVII w., a następnie folwarkiem rolnym. W grudniu 1945 wydano rozporządzenie o utworzeniu tzw. Wielkiej Łodzi w wyniku włączenia do miasta w całości blisko 90 różnego typu osiedli – wsi, kolonii, folwarków oraz drobnych osad (dawniej młyńskich, leśnych, karczmarskich i innych), a ponadto różne fragmenty dalszych osiedli wiejskich terenów, w tym Charzewa, Chocianowic i Folwarku Chocianowiczki. Na starszych mapach nazwa Chocianowiczki obejmuje południowo-zachodnią część miasta, znajdującą się w rejonie ulic Prądzyńskiego oraz Dubois - pomiędzy ulicą Pilską, a Bionanoparkiem. Obecnie teren ten nie ma swojej nazwy. Dawniej prowadziła tam droga z Charzewa.

© Copyright 2019 Rada Osiedla Nad Nerem.