Rada Osiedla Nad Nerem

Chocianowice, Łaskowice, Łódź

Archiwum

23.05.2020
PGE Dystrybucja decyzją nr DAR-UA-V/074.2020 uzyskało pozwolenie na budowę nowego odcinka linii kablowej średniego napięcia (15 kV), która będzie przebiegała pod chodnikiem wzdłuż ulicy Chocianowickiej. Nowa, podziemna linia kablowa zastąpi starą linię napowietrzną (na stałe znikną słupy przebiegające na tyłach nieruchomości pod numerami nieparzystymi). Pierwszy etap prac obejmie trasę od numeru 73/75 do 161.

5.03.2020
Po naszym tekście z dnia 24 lutego 2020 r., zareagował Pan Radny Damian Raczkowski (PO). W pierwszym z przesłanych do nas listów, Pan Radny Raczkowski zaprzeczył, że wnioskował, aby droga "na Charzew" mała mieć patrona w postaci WOŚP - o czym donosiła łódzka prasa. Zażądał od nas również, aby "nie pisać w tym tonie". W drugim, przesłanym kilkanaście minut później liście, nazwał naszą stronę Internet "nielegalną" i straszył nas "odpowiedzalnością karną". Zwracamy uwagę, że w swojej korespondencji Pan Radny Raczkowski, nie odniósł się wcale do tematyki braku zagospodarowania przez miasto Łódź rzeczonej drogi, która prowadzi do Charzewa. Przypominamy, że utrzymywanie kontaktu radnego z członkami społeczności lokalnych powinno być skierowane na przyjmowanie od nich informacji, poznanie ich poglądów oraz przyjęcie od nich postulatów. Oczekujemy więc od Pana Radnego Damiana Raczkowskiego odpowiedzi na nasze wątpliwości oraz przeprosin za skierowane pod naszym adresem słowa, ponieważ ślubował uroczyście, że swoje obowiązki będzie "sprawował godnie, rzetelnie i uczciwie".

27.02.2020
Patrol Straży Miejskiej z Oddziału Łódź-Górna zatrzymał na ul. Łaskowice mężczyznę, który nielegalnie wysypywał śmieci. Mężczyzna został ukarany mandatem za wykroczenie. Zobligowano go również do natychmiastowego uprzątnięcia zaśmieconego terenu.

24.02.2020
Radny Rady Miejskiej w Łodzi - Damian Raczkowski (PO) - zaproponował, by imieniem WOŚP nazwać w Łodzi ulicę, skwer lub rondo. Jedną z propozycji jest ulica odchodząca w kierunku południowym od ul. Chocianowickiej (w pobliżu Portu Łódź Ikea), oznaczona jako działki ewidencyjne o nr 176/1, 176/5 w obrębie G-36 - właściciel Skarb Państwa, władający Zarząd Dróg i Transportu. Czyli znana nam wszystkim droga "na Charzew". Proponujemy Panu radnemu Raczkowskiemu, aby lepiej przyjrzał się w jakim stanie jest ta droga, bałaganowi jaki w tym miejscu zafundowało nam wszystkim Miasto Łódź (brak regulacji rowów melioracyjnych będących we władaniu ZDiT, dzikie i niebezpieczne przejazdy wyrostków na quadach) i wystąpił z wnioskiem o szybką budowę kanalizacji na ulicy Chocianowickiej. Jeżeli zamiast zaniedbanej drogi będzie kiedyś w tym miejscu nowa ulica to powinna nosić imię: 15 Pułku Piechoty „Wilków” - rzołnieży którzy polegli broniąc tego miejsca, a nie nazwę fundacji prowadzonej przez resortowe dziecko PRLowskich milicjantów, która to formacja siłą narzucała nam komunizm.

03.02.2020
Osiedle Nad Nerem ciągle się rozwija. Przez długie lata południowa strona ulicy Chocianowickiej była w wielu miejscach niezabudowana. W ostatnich kilkunastu latach to się mocno zmieniło. Przybywa chętnych do inwestycji w domy jednorodzinne. W chwili obecnej "południe" nie ustępuje "północy".
Na uwagę zasługuje fakt, że nowe domy są budowane "równolegle" do domów wznoszonych 20-25 lat temu, ale nie są one sytuowane w linii równoległej do ulicy Chocianowickiej. Ich odległość od ulicy wynosi obecnie 35-40 m (w niektórych przypadkach 60 do 80 m), w latach 90-tych było to ok. 20 m, a we wcześniejszym okresie odległość budowanych domów wynosiła 10 m.

07.01.2020
Trwa budowa zachodniej obwodnicy Łodzi S14. Postępują prace prowadzone na węźle Retkinia, gdzie usunięto już kolizję z istniejącą linią 110 kV i wyznaczono oraz wyczyszczono szlak, którym przebiegać będzie obwodnica. Jak podaliśmy w grudniu, firma Varitex rozpoczęła również realizację zabudowy przemysłowo-magazynowej wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą przy istniejącej drodze serwisowej odchodzącej od ulicy Chocianowickiej. Analizując dokładnie mapę przebiegu rozbudowywanej drogi S14 można spostrzec, że naniesione zmiany dotyczą również istniejącego łącznika S14 bis. Na pokazanej mapie naniesiono nowy, nieistniejący jeszcze zjazd na wspomnianą drogę serwisową (w kierunku północnym) oraz zjazd na ulicą Zachodnią w Ksawerowie (w kierunku południowym). Mapa pokazuje również projektowany, nowy wiadukt łączący ulicę Chocianowicką w Łodzi z ulicą Zachodnią w Ksawerowie.
Czy w ten właśnie sposób Varitex zapewni sobie dojazd samochdów dostawczych do swojej inwestycji? Jeżeli tak się stanie to wystąpienie mieszkańców ulicy Chocianowickiej do Dyrekcji Miejskiej Pracowni Urbanistycznej (MPU) z dnia 15 listopada 2019 nabiera nowego sensu. Tereny, które do Nich należą - obecnie "odcięte" po południowej stronie łącznika S14 bis, zyskają wówczas nowy dojazd. Takie rozwiązanie uzasadnia stworzenie "na południu" zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, o co właśnie wnioskowali mieszkańcy do MPU w listopadzie 2019.

21.12.2019
W sobotę 21 grudnia 2019 roku odbyło się świąteczno-noworoczne spotkanie seniorów - mieszkańców osiedla Nad Nerem. W spotkaniu wziął udział i duchowego wsparcia udzielił ks. Krzysztof Janiec Proboszcz Parafii Najświętszego Imienia Maryi w Łodzi.

20.12.2019
Zawiadomienia Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa z 2019 r. w sprawach dotyczących ulicy Chocianowickiej.
Zawiadomienia Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa z 2019 r. w sprawach dotyczących ulicy Łaskowice.

18.12.2019
Prezydent Miasta Łodzi w dniu 10.12.2019 r. wydał decyzję Nr 68/U/2019 o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia, polegającego na: realizacji zabudowy przemysłowo-magazynowej wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, budowie parkingów samochodowych, dróg o nawierzchni twardej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz instalacji do wytwarzania produktów mogących znacząco oddziaływać na środowisko "Zespołu zabudowy przemysłowo-magazynowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Łodzi przy ul. Chocianowickiej i DK14". Obwieszczenie ukazało się po uprzednim zebraniu wszystkich urzędowych dowodów w tej sprawie. Fotografia przedstawia wykop wzdłuż drogi serwisowej (widok w kierunku Chocianowickiej), który został wykonany w celu ułożenia rur odwaniających teren pod budowę obiektów magazynowych Inwestora - firmy Varitex.

06.12.2019
Trwa końcowy etap projektowania nowego odcinka linii kablowej średniego napięcia (15 kV), która będzie przebiegała pod chodnikiem wzdłuż ulicy Chocianowickiej. Nowa, podziemna linia kablowa zastąpi starą linię napowietrzną (na stałe znikną słupy przebiegające na tyłach nieruchomości pod numerami nieparzystymi). Pierwszy etap prac obejmuje trasę od numeru 73/75 do 161 (projekt + przebudowa). Projekt pierwszego etapu został już uzgodniony w ZUDP, uzyskano umowę użyczenia od ZDiT, po uzgodnieniu projektu z PGE Dystrybucja S.A. dokument zostanie złożony do UMŁ WUiA w celu uzyskania pozwolenia na budowę, która powinna rozpocząć się w 2020 roku.

04.12.2019
Na początkowym odcinku ulicy Chocianowickiej, od strony zajezdni MPK, trwają prace PGE Dystrybucja S.A. związane z poprawą warunków zasilania jednego z dużych odbiorców energii elektrycznej. W tym miejscu, na znacznej długości chodnik jest zamknięty.

Zarówno osoby poruszające się pieszo jak i kierowców prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności!

29.11.2019
Coraz więcej bobrów w mieście - teraz grasują na Lublinku Drzewa padają, gdy „futrzaki” próbują budować swoje żeremia... [Express Ilustrowany]

22.11.2019
W odpowiedzi na pismo mieszkańców ulicy Chocianowickiej z dnia 15 listopada 2019 skierowane do dyrektora Miejsckiej Pracowni Urbanistycznej (MPU) w sprawie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Łaskowic i Chocianowic MPU wydała następujący komunikat.

15.11.2019
Blisko stu mieszkańców ulicy Chocianowickiej podpisało pismo skierowane do dyrektora Miejsckiej Pracowni Urbanistycznej w sprawie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Łaskowic i Chocianowic sporządzanego na podstawie Studium, część 1 – na południe od łącznika dk 14 bis do granic miasta i część 2 – pomiędzy ulicą Chocianowicką a rzeką Ner. Pismo zawierało uwagi do materiału ze spotkania konsultacyjnego dyrekcji MPU z mieszkańcami ulicy Chocianowickiej, które odbyło się w UMŁ w październiku 2019 r.

06.11.2019
Budżet obywatelski: w tegorocznej edycji łodzianie wybrali 261 projektów do realizacji na 36 łódzkich osiedlach. Mieszkańcy wnioskowali m.in. o budowy placów zabaw, kolejnych tężni, boisk, stawianie brakujących latarni czy zakup książek dla dzieci. Te projekty trafią do realizacji na naszym osiedlu:
- G210NN Rozbudowa placu zabaw w Parku Osiedlowym Nad Nerem;
- G171NN Chocianowicka, Łaskowice (remonty wjazdów, nowe chodniki, bezpieczne przejścia, wygodne przystanki) 1 Etap;
- G046NN Zakup fotopułapki z modułem GSM.

25.10.2019
Szczegółową mapę osiedla, jego statut oraz uchwały Rady i Zarządu Osiedla Nad Nerem można znaleźć na stronie Urzędu Miasta Łodzi

22.05.2019
Zarząd Inwestycji Miejskich przeznaczył na projekt przebudowy zajezdni w Chocianowicach kwotę 1,9 mln zł. Przebudowa jest konieczna, aby zajezdnia mogła obsługiwać nowoczesne, niskopodłogowe tramwaje. Cały program ma zakończyć się w 2022 roku [Dziennik Łódzki]

19.05.2019
Dzięki uprzejmości firmy FALCOM Doradztwo Gospodarcze została zarejestrowana domena internetowa nadnerem.pl oraz utworzona strona www Rady Osiedla Nad Nerem.

Wróć do przeglądania >>>aktualności<<<

© Copyright 2019 Rada Osiedla Nad Nerem.